Co je to scénický šerm?

Scénický šerm je v podstatě šerm historický,ovšem podléhá základním pravidlům divadelní scénografie,což nám umožňuje Vám daleko lépe zprostředkovat lepší a kvalitnější zážitek z našich představení.Scénický šerm je formou zábavného divadelního představení pro celou rodinu.